úterý 14. dubna 2015

Pozvánka na indiánské táboření 2015

Rada starších kmene Šúva promluvila:

Uprostřed tohoto léta, až tráva zežloutne, ovoce na stromech ztěžkne a bizoní stáda rozezvučí svými kopyty zemi, opět vyrazíme na Velký lov! Stařešina kmene uvítá ve svých řadách všechny zasloužilé a udatné bojovníky a bojovnice, ale zve i ty, kteří se indiánských výprav a lovů kmene Šúva dosud neúčastnili. Zamíříme do našich bohatých lovišť u Kosího potoka, naším hlavním cílem však nebude bezhlavě se honit za zvěří, ale s pokorou se učit žít v souladu s přírodou a s druhými lidmi. V klidném prostředí uprostřed lesů budeme cvičit a posilovat jak své tělo, tak i mysl a ducha.


Indiánský kmen Šúva je společenství mladých lidí, kteří vyrůstali v duchovním prostředí a na letních tábořeních se učili žít uprostřed přírody, stejně tak jako prožívat víru ve společnosti svých vrstevníků. Ač pocházíme z různých zázemí a máme rozdílné zájmy, spojuje nás pocit, že tyto hodnoty, získávané a rozvíjené na táborech, jsou v dnešním světě důležité, a proto je chceme pomáhat šířit dál.


Přestože většina z nás vyšla z prostředí katolických rodin, snažíme se tábory vést v ekumenickém duchu. Již třetím rokem jsme součástí Křesťanského sdružení mladých lidí YMCA, které je nám svou činností i náplní blízké, poskytuje nám záštitu, zázemí a lepší možnost plnit to, co jsme si předsevzali.

Termín a místo

Velký lov se uskuteční stejně jako loni v lovištích na Kosím potoce u obce Černošín, mezi Stříbrem a Planou v západních Čechách, v termínu od pátku 7. do neděle 16. srpna 2015. 
Letošní lov není rozdělen na část pro starší a část pro mladší.

Odjezdy a příjezd

  • Sraz k odjezdu je 7. srpna v 10:30 u pokladen na Hlavním nádraží.
  • Společný návrat do Prahy je plánován 16. srpna na Hlavním nádraží, vlak přijíždí v 16:43, sejdeme se opět u pokladen. Po předání dětí prosím chvíli setrvejte na nádraží, aby vám vedoucí mohli předat táborovou či zdravotní dokumentaci.

Cena

Cena tábora činí 2000 Kč. Pokud na tábor posíláte více dětí, můžete (leč nemusíte) využít slev dle následující tabulky. Pokud posíláte 4 a více dětí, určíme cenu individuálně. Protože se snažíme, aby byl tábor finančně dostupný opravdu každému, držíme cenu tábora poměrně nízko. I proto platí snížený táborový příspěvek i většina vedoucích. Proto otevíráme možnost pro ty, kteří si to mohou dovolit, zaplatit za tábor větší částku než je určená cena. Za jakýkoliv sponzorský příspěvek budeme vděční.


Počet vašich ratolestí
1
2
3
4 a víc
Cena tábora
2000,–
3700,–
5400,–
dohodou

Přihláška

Pokud ještě nemáte přihlášku, stáhněte si ji ZDE. Případně kontaktujte náčelníka Michaela Poláka (kontakt níže).

Prosíme o odevzdání přihlášek a zaplacení tábora do 15. 6. 2015. Přihlášku, prosím, odevzdejte (osobně nebo poštou) na adresu

spolek YMCA Praha
sekretariát na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, 110 00


Plaťte prosíme bankovním převodem do 15. 6. 2015 na č.ú. 2000627451/2010, KB,
Havlíčkova ul., Praha 1, variabilní symbol 1214. K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení
tábora, příp. datum uskutečnění bankovního převodu. Bez tohoto dokladu nepovažujeme přihlášku
za závaznou.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

KontaktyZa celý kmen Šúva Vám přejeme dobrou medicínu a těšíme se na Vás. Lovu zdar! 

Michael Polák, Vojtěch Veselý, Marie Veselá, Jakub Ort, Michael Kačur, Dorotea Mejstříková, Anna Koucká


spolek YMCA Praha
sekretariát na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
tel. 224872128, praha@ymca.cz
http://www.praha.ymca.cz


pondělí 20. října 2014

Fotky z tábora 2014


Velký letní lov kmene Šúva se konal stejně jako loňský rok na Kosím potoce. Řady našeho kmene rozšířilo mnoho nových bojovníků a bojovnic. Celý lov jsme se připravovali na velikou slavnost – 23. výročí vzniku kmene Šúva. Stařešinstva krásy, obrany kmene, práce i věcí duchovních pečovala o naše loviště i členy kmene. Vyplenili jsme bělošskou osadu Kořen, porazili nepřátelský kmen Atsakara, složili několik krásných písní a konec lovu jsme oslavili zdařilým výročním Velkým chálem. Velká rada už se těší, až se bojovníci a bojovnice kmene Šúva sejdou znovu.

Fotografie z letošního tábora si prohlédněte tady.